آدرس : ارومیه - خیابان مولوی - ابتدای خیابان امین -

تلفنهای تماس  : 3108-044

04433462181

 

تماس با مدیریت رستوران 

آقای بابایی : 09141410685

 

 

نام و نام خانوادگی (اجباری)
پیام (اجباری)